# ایران

تحلیل حقوقی محمد شریف از اقدام گوگل؛دستبرد به میراث مشترک بشری

اعتماد:پاسداری از میراث تاریخی یک ملت در برابر دستبرد به عهده کیست؟ از آنجا که اعضای جوامع بشری به منظور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

کشور 7300 ساله ایران، سی و هفتمین سال تولد شیخ نشین امارات را تبریک می گوید

انجمن غیر دولتی لر بختیاری ایران و گروهایی دیگر از مردم چند روز پیش در برابر سفارت امارات عربی گردهمایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید