سلام سید جان

سلام سید جان خوبی خبر بیرون آمدنت را که شنیدم نمی دانی چقدر برایت خوشحال شدم. گویا 5 روزی دور از آنجا هستی, امیدوارم ایم 5 روز برایت یک عمر باشد و لحظه لحظه اش را با انرزی و امید سرشار کنی.

سید همه چی درست میشه نگران نباش...

/ 0 نظر / 19 بازدید