اجرای مشترک نیکتا با مشهورترین پیانیست های جهان

اجرای کنسرت مشترک "نیکتا"کوچکترین پیانیست ایرانی با مشهورترین پیانیست های جهان   چهارشنبه شب ساعت 9 شب تالار وحدت میزبان سومین شب "کنسرت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
6 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
8 پست
آذر 83
9 پست
آبان 83
6 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
11 پست
تیر 83
8 پست
خرداد 83
15 پست
اسفند 82
53 پست
ایران
7 پست
زرتشت
1 پست
گوگل
1 پست
امارات
1 پست
رسانه
1 پست
مراسم
1 پست
سالگرد
1 پست